ביום ג' 17.1.2023, התקיים הכנס "כולנו בכדור אחד" לסטודנטים של TEC מ- 14  מכללות לחינוך מכל המגזרים בחברה הישראלית. הכנס הדגים שיתופיות מקוונת בסביבה רב תרבותית ובטכנולוגיות חדשות, בהשתתפות אנשי חינוך מובילים מישראל ומהעולם.

במהלך הכנס התקיימה פעילות כחלק מקורסי TEC, בהשתתפות הסטודנטים מהמכללות השותפות.

TEC, (טכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי), היא תכנית חוצה תרבויות המתקיימת במאמץ משותף של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ומכון מופ"ת. אלפי תלמידים, סטודנטים, מורים ומרצים, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, מרחבי הארץ, לומדים יחד כל השנה בקבוצות קטנות ורב-תרבותיות, בסביבה מקוונת ונטולת סטיגמות. הפעילות מתקיימת על פי מודל TEC, יוצרת אמון בין משתתפיה ומכינה אותם למפגשים מרגשים פנים מול פנים.