מפגשים סינכרוניים הם מרכיב חשוב במודל TEC: 

לפי מודל TEC, תקופת היכרות בין המשתתפים מהתרבויות השונות נמשכת לאורך שנה אקדמית שלמה באווירה לא תחרותית, הכוללת היכרות חברתית הדרגתית.

העבודה בקורס שיתופי ורב-תרבותי מתפתחת בסדר הבא: עבודה קבוצתית א-סינכרונית (משימות שיתופיות באינטרנט במערכת "ניר" לתלמידי יסודי או במערכת Moodle לסטודנטים), עבודה סינכרונית קולית, עבודה סינכרונית המשלבת קול ותמונה (וידאו-קונפרנס, בקורסים של הסטודנטים) ופגישה פנים אל פנים.

המפגשים הסינכרוניים מתבצעים בסביבות סינכרוניות כגון Zoom. דוגמה למפגש הסינכרוני המרכזי של כל משתתפי מרכז TEC בכל התוכניות הוא הכנס השנתי: היום הבינלאומי של TEC

דוגמה לסביבה פיזיטלית (פיזית + דיגיטלית), שבה מתקיימים מפגשים סינכרוניים וכנסים: