עולם דיגיטלי

בקורס "עולם דיגיטלי" נכיר את הרקע המחקרי והתיאורטי לגבי שימוש מושכל בפדגוגיה מתוקשבת, בהתאם לתפיסת השינוי של הגן העתידי.

קרא עוד »

יוזמות חינוכיות ברשת

"יוזמות חינוכיות ברשת" הוא קורס חצי-מקוון שנועד לטיפוח יזמות חינוכית בסביבות טכנולוגיות וליצירת תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות.

קרא עוד »

אנגלית TEC

תכנית בין-מכללתית שנתית זו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות שונות לחינוך כדי ללמוד בסביבה מקוונת שיתופית.

קרא עוד »

Mteach

תכניות במסגרת התואר השני תכנית בין-מכללתית בקורס M.TEACH: זהו קורס שנתי מקוון להכרת היבטים תיאורטיים ויישומיים בהוראה בסביבות טכנולוגיות, וליצירת ערוצי תקשורת מקצועיים בחברה מרובת

קרא עוד »

מדעים TEC

עולם המדע עוסק בעובדות ובהוכחות אמפיריות, אך אינו מתמקד בגישור ובחיבור בין אמונות ובין דרכי חיים. כדרך חדשנית וכאמצעי חיבור ייחודי בין מדעי הטבע, מדעי החברה, התרבות והטכנולוגיה נפתח במרכז טק קורס שנתי מתוקשב בנושאי אקולוגיה, איכות סביבה וקיימות.

קרא עוד »

סביבות TEC

"סביבות הוראה מתקדמות" הוא הקורס הראשון שפותח במרכז TEC בשנת 2006. הקורס נועד לפתח מיומנויות להוראה ולמידה בסביבות הוראה מקוונות ושיתופיות בסביבה רב-תרבותית, ומתנהל באופן מקוון בהתאם למודל TEC.

קרא עוד »

עולם דיגיטלי

בקורס "עולם דיגיטלי" נכיר את הרקע המחקרי והתיאורטי לגבי שימוש מושכל בפדגוגיה מתוקשבת, בהתאם לתפיסת השינוי של הגן העתידי.

קרא עוד »

פרופ' אלי צעדי

פרופ' אלי צעדי הוא חוקר בכיר במחלקה למשאבי טבע במרכז וולקני ומרצה במגמה למדעים במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע. סיים את שלושת התארים בחקלאות,

קרא עוד »

יוזמות חינוכיות ברשת

"יוזמות חינוכיות ברשת" הוא קורס חצי-מקוון שנועד לטיפוח יזמות חינוכית בסביבות טכנולוגיות וליצירת תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות.

קרא עוד »