test employees list – academic

שםתפקידטלפון ישיר
פרופ׳ שכטר חן ראש מכון מופ"ת 03-6901400
בר ליאור מרכזת כנסים וימי עיון 03-6901437
ד״ר ברגלס שפירא טלי מנהלת מו"פ - קהילות מקצועיות לומדות
ברייזבלט שאנה מרכזת כנסים וימי עיון 03-6901470
ד״ר גוברמן עינת ראש רשות מחקר 03-6901429
ד״ר גיל-שוורצברג טלי מנהלת פורומים וצוותי חשיבה 03-6988623
גרינברג שרון ראש ערוץ המו"פ לטכנולוגיות ולחדשנות בחינוך 03-6901420
ד״ר גרפינקל אבי עורך ראשי פורטל מס"ע 03-6988624
ד״ר זיו שרה ראש הערוץ הבין-לאומי 03-6901439
חגשורי טלי מנהלת תכנית מרכז סימולציה 03-6988620
חופרי נחום מנהל תכנית הייטק להוראה 03-6901474
חירות גל מנהלת מורים מובילים 03-6901495
ד״ר יוספסברג בן-יהושע ליאת מנהלת מרכז המידע 03-6901443
ד״ר לדרר דורון מנהלת יחידות שדה 03-6988647
משומר מני מנהל תפעול ומערכות 03-6901461
עמית אסף מנהל אסטרטגיה ופרוייקטים מיוחדים, מרכז המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך 03-6988627
ד״ר פרידמן אריאל ראש ערוץ מפגשי עמיתים ומנהלת היחידה לכנסים וימי עיון 03-6901425
קורן יפית סגן ראש רשות מחקר 03-6901480
קרני סיגל מנהלת שיווק ופיתוח 03-6901489
ד״ר רובין אסנת ראש בית הספר ללימודי התמחות מקצועית 03-6901465
ד״ר רוטמן דודו ראש ערוץ הכתיבה 03-6901482
ד״ר רפאלי-מישקין חגית מנהלת תספה 03-6901467
שטיגליץ סלביה מנהלת היחידה קורסים וסדנאות
ד״ר שטיימן יהודית עורכת אקדמית בהוצאת הספרים 03-6901483
ד״ר שיינפלד מירי מנהלת תכנית TEC 03-6901403
שלום תמרה רכזת אקדמית ומנהלית של הערוץ הבין-לאומי 03-6901421