פעילויות ואירועים חיצוניים

קול קורא לכנס ארצי

“מקהלת קולות רבים” בכניסה למקצוע ההוראה

יום חמישי, ו’ בניסן תשע”ט, 11 באפריל 2019
בהובלת המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי, באר שבע והאגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך