הרשמה

לערב לכבודה של ראש מכון מופ”ת היוצאת

ד"ר מיכל גולן

יום חמישי, ט”ז באדר תש”ף, 12 במרץ 2020