למידה אסינכרונית אפקטיבית – ניהול מטלות בלמידה אישית ושיתופית.

התקיים בSunday 01-08-2021 בשעה 22:34

Scroll to top