זה הזמן לדבר על מעמד המורה

מנהל מנהל עובדי הוראה, משרד החינוך, סמנכ"ל

התקיים בSunday 19-04-2020 בין השעות 15:30 - 17:00

<p>התקופה הקרובה הינה משמעותית להתקבעות מעמד המורה. המעבר להוראה מרחוק בעקבות הקורונה, הסכם שכר שייחתם לאחר הקמת הממשלה ומתווה הכשרה שאמור להיות מאושר במל”ג, הם הזדמנות גדולה לשפר את מעמד המורה בחברה הישראלית.</p>

Scroll to top