איורי ילדות בספרות ילדים ישראלית

האקדמית גורדון

ד"ר שי רודין

התקיים בMonday 20-04-2020 בין השעות 09:30 - 11:00

<p>הבנה של תפקידי האיור, סוגי איורים, פענוח איורים וסמלים וכיצד איורים מבנים מציאות מגדרית.</p>

Scroll to top