ממדים מהפכניים בקיומו של בית ספר ציבורי

האוניברסיטה העברית בירושלים, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר בועז צבר

התקיים בWednesday 22-04-2020 בין השעות 09:30 - 11:00

<p>ההרצאה תעסוק בממדיו ההומניסטיים של ביה”ס הציבורי, הפדגוגי, התרבותי והפוליטי, ובמעמדו המהפכני בתולדות החברה האנושית. נתייחס גם לגורמים המבקשים לקעקע את מעמדו ולאינטרסים הגלומים בפועלים</p>

Scroll to top