פענוח הקוד החזותי

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר נעם טופלברג

התקיים בThursday 23-04-2020 בין השעות 13:30 - 15:00

<p>ההרצאה תעסוק בשימוש בתמונות בפתיחת שיעור לצורך דיון וחיבור הלומדים לנושא הנלמד באופן אינטואיטיבי ואטרקטיבי.</p>

Scroll to top