רב תרבותיות במכללה להכשרת מורים ערבים

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה

ד"ר אימאן נחמס

התקיים בFriday 24-04-2020 בין השעות 11:00 - 09:30

<p>המציאות של מדינת ישראל מחייבת התייחסות מיוחדת לחינוך לרב-תרבותיות, בפרט במכללות להכשרת מורים. נשאלת השאלה עד כמה החזון המוצהר של מכללה נתונה בא לידי ביטוי בתכנים שעוברים? האם ניחן מוסד להכשרת מורים ערבים בתפיסה רב-תרבותית ובאיזו מידה הוא מכשיר את פרחי ההוראה להוראה בחברה רב-תרבותית?</p>

Scroll to top