שילוב רגשות בהכשרת מורים- מתיאוריה למעשה

המכללה האקדמית בוינגייט

ד"ר היילי רוזנבלום, ראש התכנית להכשרת מטפלים בתנועה במכללה האקדמית וינגייט

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 06:00 - 07:00

<p>שנים רבות השיח השולט במערכת החינוך מתמקד בהישגים לימודיים, בסטנדרטים פדגוגיים, באחריותיות המורה, בתחרות, בשיווק ועוד. בשיח זה, שרבים רואים כמייצג תפיסות עולם ניאו-ליברליות, נעדר מקומם של הרגשות בתהליך החינוך בבית הספר בכלל ובעבודת המורה בפרט. למותר לציין, כי רגשות שזורים בעולמם המקצועי של המורה והמנהל ומכוונים אותם בעבודתם החינוכית. בהרצאה נציג היבטים תאורטיים ומעשיים.<br /> בהיבט התאורטי נציג את הספר “רגשות בהכשרת מורים ומנהלי בתי ספר” שנכתב ע”י צוות חשיבה במכון מופ”ת.<br /> בהיבט המעשי תוצג תכנית “מעגלי הלב” שפותחה בשנים בהן החל הממד הרגשי לשמש מוקד לעניין ולמחקר בתחום הכשרת מורים.</p> <p><strong>על המרצה<br /> ד”ר היילי רוזנבלום</strong> ראש התכנית להכשרת מטפלים בתנועה במכללה האקדמית וינגייט ואמנות , מקדמת יוזמות ומחקר בינלאומי בתחום רגשות בהכשרה מקצועית . פיתחה תכנית להכשרה מקצועית מבוססת רגשות “מעגלי הלב” המשלבת התפתחות אישית של מורים כבסיס להתפתחות מקצועית. <strong><br /> </strong></p>

Scroll to top