תמיכה בצרכי תלמידים כאמצעי מרכזי לקידום למידה רגשית-חברתית: משמעויות פרקטיות

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אבי עשור, פרופסור אמריטוס במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 07:00 - 07:45

<p>ההרצאה תציג תפיסה חדשנית, לפיה המשאב המרכזי אשר מקדם למידה רגשית-חברתית של תלמידים (ומורים) הוא חוויות של סיפוק צרכים בקשר, שייכות, ומסוגלות, באוטונומיה, ובגיבוש מצפן פנימי ערכי. התפיסה מבוססת על מחקר ויישומים עדכניים בתחום המוטיבציה וההתקשרות, אשר עד כה לא נקשרו באופן ישיר לנושא של למידה רגשית – חברתית.<br /> החלק הראשון של ההרצאה יציג בקצרה מרכיבים חשובים של למידה רגשית-חברתית. בהמשך נתמקד במספר פרקטיקות מורה מרכזיות התומכות בצרכי תלמידים, ונראה כיצד כל אחת מהן תורמת למרכיבים השונים של למידה רגשית-חברתית. בחלק האחרון של ההרצאה יודגם איך ניתן להקנות את הפרקטיקות האלו למורים במסגרת של הכשרת מורים.</p> <p><strong>על המרצה<br /> </strong><strong>פרופ’ אבי עשור</strong> הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. שימש כראש המסלול לפסיכולוגיה חינוכית שנים רבות. פרסם מאמרים רבים בתחום המוטיבציה ללמידה, הורות וחינוך, והתפתחות רגשית וערכית של ילדים.</p>

Scroll to top