תרומת למידה חברתית רגשית להתפתחות העצמי והזהות האישית

ד"ר תמר אוגד, מנהלת תכנית "צמרות" ומנחת קבוצות של מנהלים ומפקחים במסגרת אבני ראשה

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 10:00 - 10:45

<p>ההרצאה תיבנה מתוך ממצאי מחקר דוקטורט שהסתיים לאחרונה (אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך), ואשר עוסק בהשתקפות תקופת בית הספר בסיפורי חיים של צעירים בני 35-40 והקשר שלה לתפיסת העצמי והזהות האישית שלהם. ממצאי המחקר מראים שהחוויה הבית ספרית של בוגרי בתי ספר בהם הייתה התייחסות משמעותית לצד הרגשי-חברתי הפנימו ערכים אלה ומייחסים חלק זה בזהותם העצמית לחוויה הבית ספרית. לעומתם, בוגרי בתי ספר אשר לא טיפחו צדדים אלה וצמצמו את מטרותיהם למימדים “השכלתיים” בלבד או בעיקר, אינם מייחסים לבית הספר משמעות בנוגע לתפיסת העצמי והזהות האישית שלהם.</p> <p><strong>על המרצה</strong><br /> ד”ר תמר אוגד עובדת כיום באבני ראשה, גרה בכמון שבגליל ותמיד במערכת החינוך – לאורך השנים מורה, נושאת בתפקידים שונים ומנהלת בית ספר. בוגרת “בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית”. כעת במסגרת “אבני ראשה” מנהלת את תכנית “צמרות” ומנחת קבוצות של מנהלים ומפקחים. <strong><br /> </strong></p>

Scroll to top