עולמות נפגשים: הכשרת מורים ללמידה רגשית חברתית (SEL)

אוניברסיטת אריאל

אודליה אלקובי; פרופ' איריס רכב; פרופ' ברוך אופיר; פרופ' עידית אברהמי

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 12:00 - 12:45

<p>בהכשרת מורים בעולם ובארץ, אין למידת SEL באופן שיטתי, ונוצרת אי בהירות לגבי הגדרת תפקיד המורה בתחום זה, על אף הבנת חשיבות התחום. העדר הכנה, משפיע על מסוגלות המורה בתחום החברתי, שהינה משמעותית לתפקודו ולהשפעתו על תלמידיו בהווה ובעתיד. בגיל החביון התערבות המורה בתחום החברתי קריטית להתפתחותם התקינה של התלמידים.<br /> המחקר בחן השתלמות שנתית, בת 30 שעות, לתיווך SEL שהועברה ל-400 מורי ביה”ס יסודי ב-16 מוקדים, בשתי סביבות למידה: מסורתית (מפגשי פנים אל פנים) ומעורבת (בשילוב מפגשים מתוקשבים), במטרה לקדם את המסוגלות העצמית שלהם בתחום החברתי.<br /> מן הרפלקציות עלה מודל המתאר את תרומותיה המקיפות של ההשתלמות. המשתלמות דווחו כי נתרמו משלושת ממדים בהשתלמות: הידע, אופנויות הלמידה בהשתלמות והכלים. אלו נמצאו כמובילים לתחושת מסוגלות אישית- מקצועית בתחום ה-SEL, המתבטאת בלקיחת אחריות לתחום זה בכיתה, בעליה במודעות לנבכי התחום וביכולת לשנות אותו בפועל.</p> <p><strong>על המרצים<br /> </strong><strong>אודליה אלקובי</strong> היא דוקטורנטית באוניברסיטת אריאל, ומרצה במכללת ‘הרצוג’ בתחום מיומנויות החברתיות.<br /> <strong>פרופ’ ברוך אופיר</strong> הוא ראש החוג לחינוך באוניברסיטת אריאל וראש מעבדת המחקר ללמידה מרחוק בבית הספר לחינוך באוניברסיטה.<br /> <strong>פרופ’ איריס רכב</strong> מובילה תחומי מחקר שעוסקים בטכנולוגיות לניהול ידע, למידה באמצעות המוביל וטכנולוגיות שיתופיות, בסיסי מידע גדולים וניתוח בכלים של למידת מכונה. כמו כן מובילה מחקרים בתחום החינוך, הבריאות, ערים חכמות וטכנולוגיות ירוקות. הוציאה ספר בשנה האחרונה העוסק בהשפעת מערכות מידע על העצמת המטופל.<br /> <strong>פרופ’ עידית אברהמי</strong>, המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה באוניברסיטת אריאל, עוסקת בפיתוח מכשור רפואי למערכת הלב וכלי הדם, בתחום האנרגיה, וכן מעורבת במחקרים בחינוך טכנולוגי ובחינוך מהנדסים.</p>

Scroll to top