תוכניות לקידום למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך: תובנות ואתגרים מרכזיים

מכון מופ"ת

ד"ר עמליה רן

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 13:45 - 14:10

<p>תוכניות לקידום למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך מתמקדות ברמות שונות: ברמת התלמיד, ברמת הכיתה ובית הספר וברמה מערכתית. הן עשויות להיות תוכניות כלל בית-ספריות (מניעתיות), תוכניות התערבות ייעודיות לאוכלוסיות תלמידים בסיכון (טיפוליות) ותוכניות בתחומי דעת מסוימים. תוכניות לקידום למידה חברתית-רגשית נמצאו יעילות עבור תלמידים בכל הרמות (גן-י”ב), עבור צוותים בית-ספריים ועבור המוסד האקדמי. הספרות המקצועית מצביעה על תרומתן לקידום כישורים חברתיים ורגשיים, לצמצום התנהגויות בסיכון ולשיפור הישגים.</p> <p><strong>על המרצה</strong><br /> <strong>ד”ר עמליה רן</strong> היא רכזת תוכן וידע בתוכנית הארצית למרכזי סימולציה וחברת צוות ביחידת סקירות המידע במרכז המידע במכון מופ”ת, ועמיתת מחקר במכון סוורדלין ללימודי היסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל-אביב.</p>

Scroll to top