עקרונות ללמידה רגשית-חברתית והמשמעויות שלהם להכשרת מורים, תובנות מדוח ועדת מומחים בנושא

האוניברסיטה העברית; היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

ד"ר טלי פרידמן; פרופ' רמי בנבנישתי

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 14:10 - 14:40

<p>עקרונות ללמידה רגשית-חברתית והמשמעויות שלהם להכשרת מורים, תובנות מדוח ועדת מומחים בנושא<br /> במענה לבקשת משרד החינוך הקימה היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, ועדת מומחים לנושא טיפוח של מיומנויות רגשיות-חברתיות במערכת החינוך. הועדה, הינה ועדה בלתי תלויה שחבריה הם חוקרים בכירים (מתנדבים) מתחומי דעת שונים. הוועדה תפרסם בקרוב מסמך מסכם הכולל ממצאים, מסקנות והמלצות למדיניות עתידית.<br /> בהרצאה יסקרו יו”ר הוועדה והמרכזת האקדמית שלה מספר עקרונות מרכזיים להטמעה מוצלחת של למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך וביניהם: גישה כוללנית (The whole child, the whole school, the whole system); הכשרה, הכנה וליווי של הצוותים החינוכיים; התאמה להקשר מקומי, התפתחותי ותרבותי ולמגוון הצרכים של התלמידים; איזון בין ריכוזיות לבין אוטונומיה מקומית וליווי מחקרי שיטתי.<br /> נרחיב על המשמעויות של העקרונות ודרכי הפעולה האלה בכל הנוגע להכשרת מורים. בין היתר נתייחס למיון פרחי הוראה, הכשרה להוראה, פיתוח מקצועי, ליווי של מורים ותמיכה בהם</p> <p><strong>פרופ’ רמי בנבנישתי</strong> הוא פרופסור אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר־אילן.<br /> חבר באקדמיה הלאומית האמריקנית לחינוך (NAED) ובאקדמיה האמריקנית לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית (AASWSW).<br /> בשנים האחרונות עוסק בניטור של אלימות ואקלים במערכת החינוך – ברמת בית הספר, הרשות המקומית והמדינה.<br /> תחומי המחקר העיקריים שלו הם רווחת הילד ושלומו, אקלים בית ספרי, קבלת החלטות ושימוש אפקטיבי במידע.<br /> בשנתיים האחרונות עומד בראש ועדת מומחים מטעם היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הישראלית למדעים. הוועדה הוקמה בהזמנת משרד החינוך ועוסקת בטיפוח למידה רגשית חברתית במערכת החינוך בישראל.</p> <p><strong>ד”ר טלי פרידמן</strong> היא מרכזת אקדמית ביוזמה – מרכז לידע ומחקר בחינוך של האקדמיה הישראלית למדעים. במסגרת תפקידה מרכזת את הוועדה לטיפוח למידה רגשית -חברתית במערכת החינוך. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית בשילוב מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שלישי מטעם ביה”ס לחינוך, האוניברסיטה העברית.</p>

Scroll to top