הטמעת סימולציות בתכנית להכשרת מורים כאמצעי לקידום מיומנויות חבריות-רגשיות

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר שירה אילוז; פרופ' יעקב יבלון

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 14:40 - 15:00

<p>סקירת הספרות המחקרית בתחום הכשרת המורים מעלה כי מרבית התכניות מתמקדות בשני נושאים: התמחות בתחום הדעת ופיתוח ידע הפדגוגי. נדבך חשוב נוסף, שזוכה למעט התייחסות הוא פיתוח היכולות החברתיות-רגשיות של המורים והתמודדות עם תפקידיהם בהקשר הארגוני, וליחסים עם תלמידים, עמיתים והורים. בין היתר משום שחסרות מתודות מתאימות להכשרה ופיתוח של כישורים אלה.<br /> בהרצאה יוצג מודל ייחודי שפותח בחוג להכשרת מורים באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף הל”ב- המרכז לסימולציה בחינוך של הטמעת התנסות סימולטיבית ממוקדת בחיזוק מיומנויות חברתיות-רגשיות בתכנית להכשרת מורים. במסגרת זו מתקיים קורס משולב ידע תיאורטי והתנסות סימולטיבית (פרונטלית או מקוונת) הממוקדת בחיזוק מיומנויות חברתיות במצבי קונפליקט בעלי עצימות רגשית גבוהה. מודל זה מחזק את ההכשרה הקלינית ומרחיב את טווח ההתנסות של הסטודנטים בעיקר במצבי קונפליקט מורכבים שהם אינם נחשפים אליהם בעבודה המעשית השגרתית.</p> <p><b><span data-contrast=”auto”>ד”ר שירה אילוז</span></b><span data-contrast=”auto”> היא מנהלת מרכז הלב, מרכז סימולציה באוניברסיטת בר אילן ואחראית על מערכי המחקר המלווים את סדנאות הסימולציה בכלים כמותיים ואיכותניים.  במוקד מחקרה: עמדות מורים, התפתחות מקצועית של מורים והחינוך הדתי בארץ</span><span data-contrast=”auto”>.</span><span data-ccp-props=”{"134233117":true,"134233118":true,"201341983":0,"335559739":150,"335559740":240}”> </span></p> <p><b><span data-contrast=”auto”>פרופ’ יעקב </span></b><b><span data-contrast=”auto”>יבלון</span></b><b><span data-contrast=”auto”> </span></b><span data-contrast=”auto”>הוא ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן וראש אקדמי של המרכז לסימולציה בחינוך. מחקריו מתמקדים בילדים בסיכון ובאינטראקציות הוראתיות לקידום חוסן ומניעה.</span><span data-ccp-props=”{"134233117":true,"134233118":true,"201341983":0,"335559739":150,"335559740":240}”> </span></p>

Scroll to top