סדנה בנושא רב-תרבותיות – עשה ואל תעשה – יוזמות אברהם

גב' לירון סגינר גואטה; גב' מאי ערו

התקיים בWednesday 03-06-2020 בין השעות 11:10 - 11:40

Scroll to top