דברים שרואים מכאן לא רואים משם

מטח

ד"ר נועה שפירא; ד"ר שולה מולא

התקיים בWednesday 03-06-2020 בין השעות 11:40 - 12:10

<p><a href=”https://zoom.us/rec/share/uvxLHazutWpIX9Lr50_aHagaD6Doeaa8gXNP-aAJmUpX7LzOIiKGgfTkwbFqQU1f?startTime=1591184367000″ target=”_blank” rel=”noopener”>הקלטה ראשונה</a></p> <p><a href=”https://zoom.us/rec/share/uvxLHazutWpIX9Lr50_aHagaD6Doeaa8gXNP-aAJmUpX7LzOIiKGgfTkwbFqQU1f?startTime=1591186058000″ target=”_blank” rel=”noopener”>הקלטה שניה</a></p>

Scroll to top