רב-תרבותיות בראי הקולנוע

ד"ר איבנה רטנר, מנהלת תחום קולנוע ומדיה (תקשורת)

התקיים בWednesday 03-06-2020 בין השעות 12:10 - 12:40

Scroll to top