תפיסת הלכידות החברתית כבסיס לפעולה ולשיתוף פעולה בין קהילות שונות ובין שלושת המגזרים בתקופת משבר הקורונה: תובנות מהתוכנית למובילי לכידות חברתית

מכון מרחבים לקידום אזרחות משותפת בישראל

גב' אילנה שריג היוז

התקיים בWednesday 03-06-2020 בין השעות 12:40 - 13:10

Scroll to top