הפורום לחיים משותפים מכון מופ”ת / מה הם תנאי המינימום לקיום חיים משותפים אמיתיים

התקיים בWednesday 03-06-2020 בין השעות 13:30 - 14:00

Scroll to top