המשוררת אורית טשומה תבצע את הספוקן-וורד “סליחה אמא אתיופיה”

התקיים בSunday 14-06-2020 בין השעות 15:00 - 15:10

Scroll to top