המשוררת יונית נעמן תקריא את שירה “כאילו גוגן בא לבקר”

התקיים בSunday 14-06-2020 בין השעות 15:30 - 15:40

Scroll to top