מערכת החינוך במשבר הקורונה: על אי-שוויון ועל מעמד המורה

פרופ' יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ומרכז אדוה

התקיים בSunday 14-06-2020 בין השעות 16:40 - 17:25

<p>כמו בכל מדינות העולם, גם בישראל, נסגרה באמצע חודש מרץ מערכת החינוך בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובתי-הספר עברו ללמידה מקוונת. המעבר ללמידה מקוונת אינו עניין זמני, והיא תהפוך למאפיין מרכזי קבוע של מערכת החינוך בישראל.<br /> בהרצאה ננסה להבין, מה המשמעות של מעבר זה על מערכת המאופיינת, בהשוואה בינלאומית, בפערים עצומים בהישגים של תלמידים ממשפחות מבוססות ומשכילות לבין הישגי תלמידים ממשפחות מעוטות אמצעים, על מימוש עקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך. מה משמעות המעבר ללמידה מקוונת עבור קבוצות תלמידים שונות?<br /> כמו כן ההרצאה תבחן את המעבר ללמידה מקוונת במציאות החינוכית ובמעמד המורים שנאלצו להתרגל למציאות הזו והפכו למטרה מרכזית של ביקורת ציבורית. מעמדם של המורים הולך ונשחק בשנים האחרונות, ובא לידי ביטוי בעזיבה של מורים חדשים רבים את מקצוע ההוראה. מהו תפקידו של המורה במציאות חינוכית שתכליותיה המרכזיות הן הכשרת התלמידים לעולם עבודה, קפיטליסטי גלובלי, והדגשת המרכיב הלאומי על חשבון המרכיב הדמוקרטי?</p> <p> </p>

Scroll to top