איך עושים שיוויון הזדמנויות בכיתה? עקרונות יישומיים ופרקטיקות מרכזיות

גילי טלמור דוד, מכון חותם

התקיים בSunday 14-06-2020 בין השעות 18:05 - 18:25

<p>מערכת החינוך הציבורית נועדה לספק לכל תלמידה ותלמיד הזדמנות שווה למוביליות חברתית ולמימוש עצמי. עם זאת הסדרים מערכתיים ודרכי-פעולה מקצועיות, המאפיינים את שגרת העבודה בביה”ס ובכיתה, עושים בשיטתיות פעולה הפוכה – לפני ימי קורונה ובמהלכם. איך בכל זאת, למרות זאת, נקדם שיוויון הזדמנויות בכיתה – בהוראת תחום הדעת, בפרקטיקה פדגוגית; בעבודה עם אוכלוסיות בהדרה ובכיתות הטרוגניות?<br /> בסדנא נדון בעקרונות מארגנים מרכזיים, ונתנסה במספר כלים יישומיים.</p>

Scroll to top