אמיתות שהקורונה חשפה

פרופ' יולי תמיר, המכללה האקדמית בית ברל

התקיים בMonday 15-06-2020 בין השעות 14:10 - 14:30

<p>ההרצאה תעסוק בשלוש אמיתות שמגפת הקורונה חשפה:</p> <ol> <li>הערך הכלכלי של מערכת החינוך גלום לא רק בפיתוח ההון האנושי בעתיד אלא גם בתפקוד המשק היום. מערכת החינוך נושאת על כתפיה את המבנה החברתי ועל כך היא אינה מתוגמלת. אם כל יום שהמערכת אינה עובדת עולה למשק 2 מיליארד שקל, תארו לעצמכם מהי התרומה האמתית של מערכת החינוך לקיום הכלכלי של ישראל. ההשקעה בחינוך מחזירה עצמה עשרות מונים, ולכן מערכת החינוך אינה צריכה להתנצל, כי אם לראות את עצמה כנדבך כלכלי רב ערך ולדרוש את התשתית הכלכלית הנדרשת לקיומה.</li> <li>מערכת החינוך מקנה הזדמנויות לילידים מרקעים משפחתיים שונים. דרך מסך המחשב, או בשל העדרו של המחשב נשקפו פערים חברתיים שאנו מכירים ויודעים. הוויזואליזציה של האירועים העניקה לנו נקודת מבט חדשה על המציאות החברתית שמערכת החינוך מתמודדת עמה. צילומי מסך פשוטים מלמדים על הפער העצום ברקע הביתי/המשפחתי/ההורי של הילדים. דבר זה הבהיר עד כמה גדול המאמץ ליצור מכנה משותף ושווה לילידי ישראל, ועד כמה נדרשת השקעה במרחב הביתי ולא רק במרחב הבית-ספרי.</li> <li>תקופת הקורונה גם לימדה אותנו על המתח בין הגמישות הפדגוגית של המורים לעומת הנוקשות המנהלתית של המשרד. האוטונומיה הוכחה כמסלול הנכון להצלחה. מסקנה זו ראוי שתכוון את מעשינו בעתיד. כאמור מערכת החינוך חייבת להמשיך ולפעול למען ילדים, למען החברה ולמען הצמיחה הכלכלית. מחיר השיתוק גדול מדי. אם כך יש לחשוב על דרכים יעילות ונכונות להפעיל את המערכת: הפעלה המחייבת תקצוב ראוי, סיוע כלכלי ופדגוגי להורים הזקוקים לכך, במטרה לגשר על הפערים הביתיים, ובעיקר מתן אוטונומיה לשטח לעומת המשרד שצריך להגדיר מחדש את תפקידו.</li> </ol> <p> </p>

Scroll to top