המשוררת ג’נט בלאי תקריא את שירה “אל תדברו איתי מגדר”

התקיים בMonday 15-06-2020 בין השעות 14:30 - 14:40

Scroll to top