משפחה או בית ספר: מי מצמצם פערים ומי מגדיל אותם?

ד"ר אדם הישראלי, מכללת סמינר הקיבוצים

התקיים בMonday 15-06-2020 בין השעות 15:40 - 16:00

<p>משבר הקורונה והעברת הלמידה מביה”ס אל הבית גילו, שוב וביתר שאת, כי הפערים החברתיים ואי-השוויון החברתי והחינוכי בישראל ממשיכים לגדול. הסתבר לנו, כי למרות הביקורת על תרומתו של בית-הספר להגדלת הפערים החברתיים, היעדרו החמיר את המצב.<br /> מדוע, בעצם, גדלים הפערים אף יותר כאשר הילדים לומדים מהבית? מה מבחין בין ילדים שמשפחותיהם הצליחו לייצר עבורם סדר יום לימודי יציב, תמכו בהם לימודית, וסיפקו להם את הסביבה הפיזית ללימודים, לבין אלו שמשפחותיהם התקשו לעשות זאת?<br /> על השאלה הזו ועל שאלות נוספות נענה באמצעות המושגים של סוגי הון: כלכלי, תרבותי, חברתי ומשפחתי. סוגי הון אלה יכולים להסביר באופן מורכב, ועם זאת מעשי הרבה יותר, את הפערים הנוצרים בחברה הישראלית, שמקורם אינו רק כלכלי. בנוסף, המשגה זו מספקת הבנה טובה יותר עבור מחנכות ומחנכות השואפים לקדם את הילדים איתם הם עובדים לקראת מציאות שוויונית יותר.</p>

Scroll to top