“אתגרים במערכת החינוך בשעת משבר”, למידה מבוססת פרויקטים (PBL) בסביבת ה – TEAMS

מירב יוסף, מכללת דוד ילין

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 11:40 - 12:00

בימים אלו ברורה החשיבות של יכולת הסתגלות מהירה לשינויים לנוכח המציאות הנכפית עלינו. ארגונים ויחידים נדרשים לפתח מיומנות של חשיבת עתיד, מנגנונים של שינוי והסתגלות מתמדת וחוסן המאפשר התנהלות בסביבה משתנה וחסרת ודאות (מורגנשטרן ועמיתיו, 2019).  

קורס למידה מבוססת פרויקטים (PBL) בסביבת ה  TEAMS, שהתקיים השנה בתקופת הקורנה במכללת דוד ילין, זימן למתכשרי ההוראה התנסות והתמודדות עם היבט זה, הנדרש כיום ממורים בתהליך ההוראה.   

בהכשרת מתכשרי ההוראה בשיטת PBL (Project Base Learning), נושא החקר נבחר מתוך רצון לתת מענה לרלוונטיות של העת הזו: חקר אתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בשעת משבר/חירום.  תהליך ההוראה / למידה היה היברידי, תוך שימוש וניהול הלמידה בסביבת ה   TEAMS של חברת מייקרוסופט.   

במהלך הקורס מתכשרי ההוראה התנסו בלמידה בשיטת PBL  תוך הבניית עקרונות הלמידה בשיטה זו ושימוש במיומנויות המאה ה  21 (פתרון בעיות, שיתופיות, חשיבה ביקורתיות ויצירתיות). בד בבד המתכשרים הכירו את סביבת ה – TEAMS לניהול הלמידה, והתנסו הלכה למעשה בבניית מרחב קבוצתי בסביבה זו. המרחב הקבוצתי היווה את התוצר הסופי של הפרוייקט, אבן דרך משמעותית ומניעה של הפרוייקט.  

לתהליך ההוראה בשיטת PBL בסביבה ממוחשבת, היו השפעות קוגניטיביות ואפקטיביות בקרב מתכשרי ההוראה בהיבטים של:  

  • שיתופיות  
  • תמורתיות  יכולת הסתגלות והתאמה במציאות אי ודאית  
  • ידע המורה (TPACK) 
  • עמדה כלפי הוראה בשיטת PBL ככלל ובסביבה ממוחשבת בפרט 

ההרצאה תחשוף את תהליך ההוראה ואבני הדרך העיקריות בפרוייקט, תוך צפייה בסביבת הקורס ב  TEAMS ובמרחבים הקבוצתיים שבנו מתכשרי ההוראה. במרחבים אלו הם נתנו מענה לשאלת החקרבנוסף, ניתן יהיה ללמוד על ההשפעות הקוגניטיביות והאפקטיביות של הקורס בהיבטים שנזכרו לעיל, וההשלכות האפשריות על זהותם המקצועית של מתכשרי ההוראה. 

Scroll to top