סיור סינכרוני ואסינכרוני כתחליף וירטואלי לסיורים מדעיים

ד"ר כרמית איש שלום, המכללה האקדמית הרצוג; ד"ר מרב סיאני, המכללה האקדמית הרצוג; המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 13:00 - 13:20

כחלק מחובותיו האקדמיים, כל סטודנט בחוג למדעים במכללה האקדמית הרצוג משתתף בסיורים מדעיים. סיורים אלו מגבירים את המוטיבציה ללמידה (Lavie Alon & Tal, 2015) ומהווים הזדמנות לקשר בין תאוריה למעשה (Adams & Gupta, 2017) הסיורים מגוונים- בדגש בוטני, זואולוגי, גיאולוגי, רפואי ועוד. בסמסטר ב’ של שנה”ל תש”ף לא ניתן היה לקיים את הסיורים המתוכננים עקב הנחיות הקורונה ולכן בנינו שני סוגים של סיורים- סינכרוניים ואסינכרוניים. טכניקות חדישות אלו, אפשרו להנגיש את השטח לסטודנטים מבלי להיות במקום ומבלי לסכן את הסטודנטים בנסיעה ובטיול משותפים.  

סיור למכתש הגדול, בהנחייתה של ד”ר כרמית איש- שלום, התקיים במתכונת סינכרונית. נקבע מפגש זום מקוון עם הסטודנטים בו כרמית הראתה סרטונים אותם צילמה בסיור מקדים אותו ערכה במכתש. כחלק מן הסיור הסטודנטים נחשפו לשכבות הקרקע הבונות את המכתש, לאופן היווצרותו ולסיבת היווצרותו דווקא במקום בו נוצר. במהלך הסיור הסטודנטים השתתפו, שאלו שאלות הבהרה ואף איירו את השלבים השונים של היווצרות המכתש. מטלת סיכום סיכמה את ההשתתפות בסיור. 

גישה נוספת בה נקטנו היא סיור אסינכרוני שהינו סיור גמיש וזמין לסטודנטים במערכת ה’מודל’ למשך שבועיים במועד שנוח להם. ד”ר נעם בר שי צילם מספר סרטונים בגן הבוטני בירושלים בהם הוא הדגים בפני הסטודנטים את נושא ביות צמחי הבר לשימוש האדם, וכן הציג נושאים הקשורים להאבקת פרחים במשפחות צמחים שונות. שאלות סיכום מפורטות סיכמו את ההשתתפות בסיור. 

הסטודנטים הגיבו בחיוב על הסיורים בשתי המתכונות הללו, כדוגמת התגובה הבאה:  “רציתי לומר שהסיור המקוון של נועם בר שי בגן הבוטני היה פשוט מעולה! הצלחתי לשכוח שהסיור מקוון. גם יפה גם מעניין וגם חשוב לכל מורה למדעים, אז תודה רבה!”. 

 מקורות מידע

Adams, J. D., & Gupta, P. (2017). Informal science institutions and learning to teach: An examination of identity, agency, and affordances. Journal of Research in Science Teaching54(1), 121–138. https://doi.org/10.1002/tea.21270 

Lavie Alon, N., & Tal, T. (2015). Student Self-Reported Learning Outcomes of Field Trips: The pedagogical impact. International Journal of Science Education37(8), 1279–1298. https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1034797 

 

Scroll to top