האם אפשר ללמוד לקלוע לסל באמצעות האינטרנט? – מבט רב-מערכתי

פרופ' סימה זך, המכללה האקדמית בוינגייט; פרופ' רוני לידור, המכללה האקדמית בוינגייט

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 13:20 - 13:40

התפרצות מגפת הקורונה בחורף 2020 גרמה להחלטות ולתקנות חירום בגישת Top-down של ממשלת המעבר בישראל, והמועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוציאו הנחיות מחייבות ליישום מידי של מעבר להוראה מרחוק בכל מערכת החינוךמחקר זה בחן את דפוסי ההטמעה של הנחיות אלה בתוכניות לימודים לתואר ראשון הנלמדות בחמש המכללות האקדמיות לחינוך המכשירות סטודנטים להוראת החינוך הגופני במהלך סמסטר ב תש”פ. כמו במערך ההשכלה הגבוהה כולו, גם בקורסים הנלמדים בתוכניות אלו, נדרשו המרצים לאמץ את ההוראה המקוונת, הן במסגרת ההתנסות המעשית של הסטודנטים והן בקורסים בהן נלמדות מיומנויות מוטוריות. במחקר נבחנו התפיסות של כלל השותפים במערכת, החל ממקבלי ההחלטות במשרד החינוך, עבור במקבלי החלטות במכללות, וכלה בסגל האקדמי, על יישום ההחלטה להוראה מרחוק ועל מאפייניה. במסגרת ההרצאה נתמקד בתפיסות של מקבלי החלטות מובילים על יישום ההנחיות בתוכניות לימודים שהמבנה שלהם ואופי סביבות הלמידה בהן לא בהכרח מעודדים יישום של הוראה מקוונת. 

 ההרצאה תתמקד בשתי קבוצות מיקוד של מקבלי החלטות  (א) הצוות המוביל במשרד החינוך האחראי על המכללות האקדמיות לחינוך בכל הנוגע ללימודי ההוראה ו-(ב) נשיאי ונשיאות המכללות האקדמיות לחינוך בהן נלמדות תוכניות להוראת החינוך הגופני. ראיונות עומק נערכו עם סמנכ”ל ומנהל מינהל עובדי הוראה ומנהלת אגף א להכשרה אקדמית, ועם חמישה נשיאי ונשיאות המכללות האקדמיות לחינוך המכשירות סטודנטים להוראת החינוך הגופני. מניתוח הממצאים עולות התפיסות הדומות והשונות של מקבלי ההחלטות בכל קבוצת מיקוד. הדיון בממצאים מתמקד בהיבטים שונים של תהליכי קבלת ההחלטות בעת משבר הקורונה ובהיבטים הקשורים לתוכניות הלימודים בהוראת החינוך הגופני בעת המשבר ומהווה פלטפורמה לתכנון מיטבי של המשך תקופת המשבר בשנת הלימודים הבאה. 

Scroll to top