עמדות, חוויות ופרקטיקות פדגוגיות של פרחי הוראה בתקופת משבר הקורונה

ד"ר דינה ציבולסקי, הטכניון; קרן דגן, הטכניון

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 10:30 - 10:50

Scroll to top