שבירת פרדיגמה: סדנה לאימוני הוראה במדעי החברה בצל הקורונה

ד"ר מרי גוטמן, מכללת אפרתה

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 10:50 - 11:10

סדנא לאימוני הוראה נתפסת כאחת מחובות האקדמיים המשמעותיים עבור מוסדות להכשרת מורים (בן פרץ, 2011). באוניברסיטאות חובה זו מהווה בסיס ללימודי תעודת הוראה ומשמשת כהזדמנות בלעדית להתנסות. אמנם, כמו כל הסדנה המעשיתגם זו נתפסת כאינה מתאימה ללמידה מרחוק וככזו הדורשת אינטראקציה הבינאישית בין כתלי הכיתה 

אמנם, מגיפת הקורונה טרפה את הקלפים ודרשה מהמרצים להגדיר מחדש את דרכי הוראתם, תרגול והערכת הישגיםדרישה זו לא פסחה על מדריכים פדגויגיים ומאמנים להוראההשמהווים חלק נכבד ממכשירי מורים. חקר מקרה מציג שיטה להמרת הסדנה לאימוני הוראה למתכונת של למידה מרחוקתוך שימוש במודל SAMR להטמעת תהליכי תקשוב בעבודה ארגונית (Hamilton2016).  

הסדנה כללה 38 סטודנטים מאחת האוניברסיטאות בארץ הלומדים לתעודת הוראה במקביל תואר ראשון במדעי החברה או בחינוך. טרם תחילת הסדנה, רובם העידו על מחסור בידע ובמיומנויות הוראהועל כן ראו בסדנה מקור חיוני להתפתחות מקצועית. לפי כך תוכננו חמישה שלבים בסדנה: הקניית כלים לתכנון מערך שיעור בשלוש גישות להוראת מדעי-חברה, תרגול א-סינכרוני בתכנון מערכי שיעור בפסיכולוגיה/ סוציולוגיה, התנסות בהוראת עמיתים באמצעים סינכרוניים או א-סינרונייםמשוב עמיתים וכתיבה רפלקציה תוך שימוש באבני דרך TPCK (Puentedura, 2014 ). 

ניתוח השיעורים והרפלקציות הצביעו על שלושה דפוסים התואמים את מודל ה- SAMR (Hamilton et al., 2016): שימוש בטכנולוגיה כהחלפה מאולצת (Substitution, SAMR), קבלת שינוי והפקת תועלות אפשריות (Augmentation, SAMR), הגדרה מחודשת של תפקידם כמורים (Redefinition, SAMR). הדפוס האחרון התאפיין בהבנה מצד סטודנטים כי ההתנסות בהוראה מרחוק תסייע ליחשף לשיטות אקטואליות בהוראה בעידן פוסט-קורונהמכיוון שהן צפויות להישאר בשגרת לימודים במערכת החינוך זמן רב ויש לרכוש מיומנויות בהתאם 

References 

BenPeretz, M., Eilam, B., & LandlerPardo, G. (2011). Teacher education for classroom management in Israel: Structures and orientations. Teaching Education22(2), 133-150. 

Hamilton, E. R., Rosenberg, J. M., & Akcaoglu, M. (2016). The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use. TechTrends60(5), 433-441. 

Puentedura, R. R. (2014). SAMR and TPCK: A hands-on approach to classroom practice. HipassusEn ligne: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/09/03/BuildingUponSAMR.pdf.  

Breaking a paradigm: A workshop in teaching training in the social sciences in the shadow of COVID19  

 

Scroll to top