התמודדות עם אתגרים בעזרת חשיבה מיחשובית

ד"ר אילת ויצמן, מכללת סמינר הקיבוצים

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 10:10 - 10:40

המונח חשיבה מיחשובית הוצע ע”י Janet Wing בשנת 2006 , והוא מתייחס למערכת מיומנויות חשיבה, תהליכים וגישות לפתרון בעיות מורכבות, תוך שימוש במושגים ממדעי המחשב, שניתן להיעזר בהם בתחומי דעת והקשרים שאינם מדעי המחשב . 

במהלך הוראת סמינריון בנושא רובוטים בשירות ההוראה שהועבר בסמינר הקיבוצים בשנת תש”ף, שנת הקורונה, נוכחתי לדעת כי מיומנויות החשיבה המיחשובית מתאימות גם להתמודדות עם אתגרים ומשברים מסוגים שונים, שהסטודנטים-מורים נתקלו בהם כתוצאה ממשבר הקורונה . 

במהלך הסמינריון הסטודנטים למדו את עקרונות החשיבה המיחשובית, התנסו (חלקם לראשונה בחייהם ) בשימוש בקוד מסוג בלוקים לפתרון בעיות, ויצרו פרויקטים לפתרון בעיה חינוכית באמצעות מיקרוביט, חיישנים ורובוטים . התהליך היה מלווה ברפלקציה ובמפגשים שבועיים, שהפכו מקוונים בסיסמטר השני.  ההתנסות בהתמודדות עם אתגרים לא פשוטים, ותחושת הכשלון שחוו לעיתים ,הביאה את המשתתפים להעריך את ההצלחה שבאה בהמשך והעצימה את המימד הרגשי שנלווה ללמידה . ברמת המורה, המשתתפים נוכחו בחשיבות חיזוק כישורי הכוונה עצמית כמו יכולת התמודדות עם כישלונות בקרב תלמידיהם, כדי להכין אותם לאתגרים הצפויים עם התפתחות טכנולוגיות חדשות המתחלפות לעיתים קרובות. היבט נוסף שהוצף במהלך ההתנסות, הוא עד כמה שילוב המימד הרגשי עם הקוגניטיבי עשוי להשפיע על חווי ת למידה משמעותית לאורך זמן. 

בסדנה יוצגו עקרונות החשיבה המיחשובית תוך הצגת דוגמאות בנושאים מתחומי דעת שונים . נתנסה אישית בפעילויות עם סימולטור Makecode ובקרה מיקרוביט לפתרון בעיות מציאותיות, ונחווה טעימה מתהליך פתרון בעיה באמצעות חשיבה מיחשובית. בסיכום הסדנ ה נדון בהשלכות אפשריות של גישה זו על הכנת מורים ותלמידים להתמודדות עם אתגרים ומשברים . 

במהלך הסדנה יעשה שימוש באתר https://makecode.microbit.org/  

Scroll to top