קהילות מקצועיות לומדות כמודל לתמיכה והתפתחות של מורים בעתות משבר

ד"ר טלי ברגלס-שפירא, מנהלת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות, מכון מופ"ת; ד"ר יונתן מנדלס, מכון מופ"ת

התקיים בWednesday 23-09-2020 בין השעות 13:00 - 13:20

התפרצות מגפת הקורונה במרץ 2020 הביאה לסגירת מערכת החינוך הישראלית ולמעבר חפוז להוראה ולמידה מרחוק. כחלק מתהליך זה, נדרשו גם תהליכי ההכשרה של המורים לעבור שינוי. הקהילות המקצועיות הלומדות (קמ”ל) השונות בישראל, שלפני הסגר נפגשו רובן פנים אל פנים, נאלצו לשנות את מודל הפעילות.  

קהילה מקצועית לומדת מיישמת מודל ללמידה מקצועית של מורים על בסיס שתי הנחות עיקריות. הראשונה: הידע המקצועי נמצא בחוויות היום-יומיות של המורים, ולכן ניתן להבינו בצורה הטובה ביותר באמצעות רפלקציה ביקורתית משותפת עם אלו החולקים את אותה חוויה. השנייה: מעורבות פעילה של מורים בקהילות למידה מקצועיות תגדיל את הידע המקצועי שלהם, וכפועל יוצא תשפר את הלמידה של התלמידים.  

ההרצאה המוצעת תציג מחקר אשר בחן את השינוי שעשו 258 קהילות מורים שונות בזמן הסגר, ותראה כיצד הפעילות על בסיס הנחות אלו היוותה יתרון עבור הקהילות השונות, הציעה למורים החברים בהן סיוע אשר חרג מהפן המקצועי-פדגוגי והקנתה לחברי הקהילות השונות ביטחון ויציבות. בנוסף, תסקור ההרצאה את דרכי הפעולה שאימצו הקהילות השונות בזמן הסגר, את הדרכים בהן השתנו נורמות העבודה ומטרות הקהילות ואת היתרונות והחסרונות של קהילה מקוונת בכלל ובעתות משבר בפרט.  

ממצאי המחקר מראים כי הקהילה סייעה למורים לצלוח את המעבר להוראה מקוונת, עזרה בפיתוח מיומנויות להוראה מרחוק, היוותה עוגן חברתי ורגשי עבור המורים החברים בתקופה של אי-ודאות, סייעה למורים לפתח מוטיבציה להוראה ולמידה ואפשרה נירמול של המצב. כתוצאה מכך, קהילות רבות הגבירו את תדירות המפגשים לבקשת המורים, אשר רבים מהם העידו כי הם מעדיפים להמשיך ולהיפגש בצורה מקוונת. בנוסף, מנחי הקהילות, אשר בימים כתיקונם עסקו בעיקר בתחום הדעת הנלמד ובניהול הקהילה, נדרשו לסגל לעצמם מיומנויות חדשות.  

Scroll to top