העצמת דמות המחנך כמנהיג ומשמעותי לתלמיד

עידית ג'וס, המכללה האקדמית אחווה

התקיים בTuesday 20-10-2020 בין השעות 18:15 - 19:15

הסדנה תעסוק בעיקר בהקניית כלים ומיומנויות אישיות לצוותי החינוך במטרה לחזק את זהות המחנכים ופיתוח מנהיגות באמצעות מודל “הרמות הלוגיות לשינויי”.

ההנחה הבסיסית על פיה תתנהל הסדנה היא שניהול נכון מהווה בסיס משמעותי לצמיחה אישית של המחנכים שמשפיעה על עיצוב הזהות האישית של התלמידים.

Scroll to top