NLP בשירות החינוך

טלי בן יעקב, nlpsteps המכללה להכשרת מאמני NLP

התקיים בMonday 19-10-2020 בין השעות 18:15 - 19:00

שיטת NLP הינה אוסף של טכניקות ומודלים המבוססים על חקר ההתנהגות האנושית ואשר מאפשרים לכל אדם להתחבר למשאבים הפנימיים ובכך לממש את הפוטנציאל הגבוהה ביותר שלו תוך יצירת תקשורת מקדמת עם עצמו ועם האחר.

שימוש בטכניקות ומיומנויות ה NLP בשדה החינוך יכול להתרחש במספר רבדים: העצמת אנשי החינוך, העצמת הילדים ובני הנוער, יצירת עבודת צוות מיטבית, שיפור התקשורת בין כל גורמי המערכת.

בהרצאה נציג את עקרונות שיטת ה NLP ונחשוף כלים ודוגמאות לשימושים מעשיים בשדה החינוך.

 

Scroll to top