צוות המכון כולל פורום אקדמי מורחב, שעמו נמנים עובדים פדגוגיים, העומדים בראש הערוצים והיחידות של מכון מופ”ת, רובם עוסקים גם בהכשרת מורים, ועובדי מינהל, המסייעים בעבודת המכון ואחראים לתפקודו התקין והשוטף של הארגון.

בדפים אלו מוצגים הצוותים הפועלים במכון מופ”ת