סגל ערוץ לימודים

שם תפקיד טלפון
מנהלת יחידות השדה
רכזת ערוץ לימודים
03-6988604

בית הספר להתמחות המקצועית למורי המורים

סגל בית הספר

שם תפקיד טלפון

ראש בית הספר להתמחות מקצועית

03-6901487

רכזת בית הספר

03-6901453

התמחות מחקר והערכה

התמחות לימודי כתיבה

התמחות הדרכה פדגוגית

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש התכנית
מרכזת ומנחה

התמחות יזמות וחדשנות חינוכית

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש ההתמחות
מנחה

התמחות הנחיית עמיתים באקדמיה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש ההתמחות
מרכזת ומנחה
מנחה

התמחות ניהול אקדמי

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש ההתמחות
מרכזת ומנחה

התמחות עיצוב למידה בעידן המידע

ראש מודולת חוצת התמחויות

שם תפקיד דואר אלקטרוני

מהשטח

תכנית "אקדמיה-כיתה"

שם תפקיד דואר אלקטרוני
רכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"
מרכזת תכנית "אקדמיה-כיתה"

השקפה-מורים מובילים

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מו"פ השקפה-מורים מובילים
רכזת מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חברת צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים
חבר צוות מו"פ השקפה-מורים מובילים

מרכזי סימולציה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מרכז הידע של מרכזי סימולציה
רכזת תוכן ומחקר למרכזי סימולציה
אשת תוכן ופיתוח בערבית מרכזי סימולציה
רכזת התכנית הארצית למרכזי סימולציה

מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהלת מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות
רכזת מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות
חבר צוות מו"פ קהילות מורים מקצועיות לומדות

מהייטק להוראה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מנהל תכנית מהיי טק להוראה
רכזת תכנית מהיי טק להוראה
חברת צוות

תספה

שם תפקיד דואר אלקטרוני
מרכזת תכנית תספה
מנהל השמה תכנית תספה
רכז תספה ואחראי השמה
רכזת תספה
מדריכה פדגוגית תספה
מנהלת עמותת מרחבים
רכז תספה

TEC

שם תפקיד דואר אלקטרוני
ראש מרכז TEC
מרכזת סביבות TEC
מרכזת סביבות TEC
מרכזת סביבות TEC
מרכז מדעים TEC
מרכזת ספרות אנגלית TEC
מרכזת ספרות אנגלית TEC
מרכזת יוזמות חינוכיות TEC
מתאם מנהלי/אקדמי TEC
מרכזת אנגלית ל-TEC, מרכז TEC