TEC

התקיים ב Wednesday 19-08-2020

 • 07:20-08:00
  גב' מירה מוניר; ד"ר שני פייס-מטח
 • 08:20-09:00
  תאטרון הבמה, תיאטרון הבמה
 • 09:15-09:30
  ד"ר איליין חוטר-מכון מופ"ת
 • 09:30-10:00
  פרופ' מל רוזנברג נבו
 • 10:00-10:30
  מר אווקה זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
 • 10:45-11:00
  מר ארנון דיסקין, עמותת ניר
 • 11:10-11:40
  גב' לירון סגינר גואטה; גב' מאי ערו
 • 11:40-12:10
  ד"ר נועה שפירא; ד"ר שולה מולא-מטח
  הקלטות בתקציר
 • 12:10-12:40
  ד"ר איבנה רטנר, מנהלת תחום קולנוע ומדיה (תקשורת)
 • 14:00-14:15
  מרכז TEC
 • Scroll to top